Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept
Annals of Parasitology


eISSN 2300-6706
ISSN 2299-0631
(formerly Wiadomości Parazytologiczne)

edited by the Polish Parasitological Society

2003 vol. 49

(1): 1-114

(2): 115-237

(3): 239-332

(4): 333-435

2003-49-3_239.pdf Teoria chaosu w parazytologii [The chaos theory in parasitology]
Rościsław Kadłubowski
Artykuł przeglądowy [Review article]: 239-244.
6.49 MB | Download
2003-49-3_245.pdf Eozynofile w chorobach pasożytniczych - znaczenie kliniczne i funkcjonalne
[Eosynophils in parasitoses - clinical and functional significance]

Barbara Machnicka-Rowińska, Ewa Dziemian
Artykuł przeglądowy [Review article]: 245-254.
4.98 MB | Download
2003-49-3_255.pdf Ekstensywność zakażenia populacji Ixodes ricinus krętkami Borrelia burgdorferi sensu lato w lasach północno-zachodniej Polski
[Prevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus population in forest of north-western Poland]

Mirosława Humiczewska, Wanda Kuźna-Grygiel, Lidia Kołodziejczyk, Sylwia Białek, Anna Kozłowska, Witold Rozen, Zbigniew Sych
Praca oryginalna [Original paper]: 255-271.
7.34 MB | Download
2003-49-3_273.pdf Występowanie Babesia microti w kleszczach Ixodes ricinus na wybranych terenach Pomorza Zachodniego
[Occurrence of Babesia microti in ticks Ixodes ricinus on selected areas of Western Pomerania]

Bogumiła Skotarczak, Marek Sawczuk
Praca oryginalna [Original paper]: 273-280.
9.26 MB | Download
2003-49-3_281.pdf Występowanie i morfologia niektórych drapieżnych grzybów pełzako-, wrotko- i nicieniobójczych w wodach powierzchniowych okolic Białegostoku
[Occurrence and morphology of some predatory fungi ameobicidal, rotifericidal and nematodicidalin, in the surface waters of Białystok region]

Bożena Kiziewicz, Bazyli Czeczuga
Praca oryginalna [Original paper]: 281-291.
4.91 MB | Download
2003-49-3_293.pdf Digenean fauna of the great cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798) in the brackish waters of the Vistula Lagoon and the Gulf of Gdańsk (Poland)
Gerard Kanarek, Jilji Sitko, Leszek Rolbiecki, Jerzy Rokicki
Praca oryginalna [Original paper]: 293-299.
7.75 MB | Download
2003-49-3_301.pdf Helminty jelitowe wilków (Canis lupus) z południowej części Pojezierza Mazurskiego: badania koproskopowe
[Helminth of wolves (Canis lupus) from south Mazurian Lakeland, a coprological study]

Agnieszka Kloch, Anna Bajer
Praca oryginalna [Original paper]: 301-305.
5.84 MB | Download
2003-49-3_307.pdf Helmintofauna psów oraz stopień zanieczyszczenia gleby geohelmintami na terenie Warszawy i okolic
[Helminths of dogs and the soil contamination in Warsaw area]

Anna Borecka
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 307-309.
3.16 MB | Download
2003-49-3_311.pdf Udział hemocytów w reakcjach obronnych owadów
[The role of hemocytes in the defensive reactions in insect]

Elżbieta Kędra
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 311-312.
2.17 MB | Download
2003-49-3_313.pdf Analiza pokrewieństwa sześciu gatunków przywr z rodzaju Diplostomum
[Analysis of philogenetic relations among six species of Diplostomum]

Zdzisław Laskowski
Doktoraty [Ph.D. Theses]: 313-315.
3.11 MB | Download
2003-49-3_317.pdf Drugie tematyczne warsztaty ratyfikacyjne - Pasożyty, Wilno, Litwa
[Second Thematic Validation Workshop - Parasite fauna, Wilno, Lithuania]

Katarzyna Niewiadomska, Teresa Pojmańska
Z życia naukowego [On the scientific life]: 317-320.
4.73 MB | Download
2003-49-3_321.pdf Działalność prof. dr hab. med. Józefa Grotta w dziedzinie parazytologii klinicznej
[The activity of prof. dr hab. med. Józef Grott at the field of clinical parasitology]

Halina Lisiecka-Adamska
Kronika [Chronicle]: 321-324.
4.63 MB | Download
2003-49-3_325.pdf A. Kurnatowska (Red.) Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy medycznej, PWN, Warszawa 2001
Andrzej Denys
Recenzja książki [Book review]: 325-328.
4.63 MB | Download
2003-49-3_329.pdf
Barbara Bartnicka
Listy do edakcji [Letters]: 329-330.
1.99 MB | Download
2003-49-3_331.pdf
Treść [Contents] 2003 vol. 49 (3): 331.
1.6 MB | Download